บ้านบดินทร์ติวเตอร์

 

ประกาศ

 
  บ้านบดินทร์ติวเตอร์ขอแจ้งวันหยุดเรียนและวันสอบประจำเทอม 1 / 59

 
วันหยุดเรียนประจำเทอม 1 / 59 

วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 9 - 10 กรกฏาคม 2559

 
วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 13 – 14 สิงหาคม 2559

 
วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 10 – 11 กันยายน 2559
     

 
 วันสอบประจำเทอม 1 / 59


 ครั้งที่ 1 วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2559

ครั้งที่ 2 วันเสาร์ – อาทิตย์ ที่ 3 – 4 กันยายน 2559

 
หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดทางสถาบันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
บ้านบดินทร์ติวเตอร์
           เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 เป็นวันสุดท้ายของการเรียนในเทอม 1/59

ทางบ้านบดินทร์ติวเตอร์ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน เวลา 12.00 น.

 

 

 

 

บ้านบดินทร์ติวเตอร์

02-538-8825, 081-989-6445, 086-319-4158

www.facebook.com/banbodintutor